పురుషులు ఈ 10 కూరలు పళ్ళు తినండి చాలు – మీరు పడక గదిలో పొటుగాడిలా ఉంటారు

Other

Loading...

ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ పరుగుల జీవితం లో ఏది ప్రశాంతం గా లేకుండానే పోతుంది ముఖ్యం గా ఈ ఒత్తిడి అనేది మొగుడు పెళ్ళాల సంసారం జీవితం పై పడుతుంది . ఎక్కువ సుఖ పెట్టలేక ఎక్కువ సుఖ పడలేక చాల మంది బయటికి చెప్పుకోలేక లోలోపలే బాగా ఇబ్బంది పడిపోతు ఉంట్టారు .ఈ పొల్యూషన్ కూడా దానికి బాగా కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు.

తమ భాగ స్వామిని బాగా సుఖ పెట్టాలి అని చెప్పి రక రకాల ముందులు బిళ్ళలు వాడి అర్గోయానికి కి లేనిపోని వి కొని మరి తెచ్చుకుంటారు . ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ప్రకృతిలో దొరికే ఈ కూరలు పళ్ళు తినరు అంటే మీకు మంచి శక్తి వచ్చి నెంబర్ 1 లా మీ పడక గదిలో ఉండొచ్చు .మీరు పడక గదిలో పొటుగాడిలా ఉండాలి అంటే ఈ 10 కూరలు పళ్ళు తినండి చాలు

chudu

  1. పుచ్చకాయ
  2. నారింజ
  3. మునగ కాయ
  4. టమోటా
  5. మిర్చి
  6. పాలకూర
  7. చేపలు
  8. అరటి పండ్లు
  9. దానిమ్మ కాయ
  10. వేల్లిలులి పాయలు

Loading...
Loading...

Share This Article

Leave a Reply