ఇంట్లో ఔషదాలతో మొటిమలు నివారించవచ్చు..!

మనిషి యుక్త వయస్సుకు వచ్చిన తర్వాత యువతీ యువకుల్లో ఎక్కవగా బాధించే విషయం మొటిమలు. ఇవి మన శరీర తత్వాన్ని బట్టి..వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి వస్తుంటాయి. ఏది ఏమైనా ఈ మొటిమల కారణంగా కాలేజీలో చదివే […]

Share This Article