మీ ఫేస్‌బుక్ ప్రోఫైల్ పిక్చర్ బాగుంటే… ఇంటర్వూ గ్యారెంటీ..

మీరు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తున్నారా.. చేసినా ఇంటర్వ్యూ వరకూ వెళ్లలేకపోతున్నారా.. అయితే మీ ఫేస్‌బుక్ ప్రోఫైల్ పిక్చర్స్‌ని ఆకర్షణీయంగా మారస్తూ ఉండండి. మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఏంటీ.. నమ్మలేకున్నారా.. ఫేస్‌బుక్ ప్రోఫైల్ పిక్చర్స్‌ని బట్టి 40 శాతం వరకూ ఇంటర్వ్యూకి […]

Share This Article