మీకు సొంతిల్లు లేదా అయితే మోడీ సర్కార్ మీకు పండగ లాంటి వార్త తీసుకొస్తోంది.

సొంతిల్లు.. ఎందరికో ఓ కల. ఆ కల సాకారం చేసుకునేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. పెద్ద నోట్ల రద్దుతో ఆ కల కలగా మిగలనుందా అన్న భయం నెలకొంది. ఇప్పుడా ఆ భయాన్ని దూరం చేసే పనిలో  పడింది కేంద్రం. పెద్దనోట్ల […]

Share This Article