దర్శకనిర్మాతలతో శృంగారం చేస్తేనే అవకాశం ఇస్తామని అన్నారట నటి సంచలన మాటలు

“Casting Couch” .. ఈ పదంతో ఇక్కడ ఎంతమందికి పరిచయం ఉందో తెలియదు కాని, తెలియని వారికి చెప్పేదేంటంటే, అవకాశమనిస్తామని చెప్పి, శృంగారంలో పాల్గొనమని లేక, నగ్న నృత్యాలు చేయమని డిమాండ్ చేయడం, దీని అర్థం. బయట జనాలు మాట్లాడుకున్నట్లుగా సినిమా […]

Share This Article