డిగ్రీ చేసిన నిరుద్యోగులకు పండగ లాంటి వార్త – ICICI లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి.. ఉద్యోగం ఇస్తారు.. తప్పకుండా అందరికి షేర్ చేయండి

డిగ్రీ చేసిన విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం. ఏడాది శిక్షణ, అనంతరం ఐసీఐసీఐలో డిప్యూటీ మేనేజర్‌గా ఉద్యోగం. 12 నెలల శిక్షణ, ఇంటర్న్‌షిప్ అనంతరం జాబ్. శిక్షణ కాలానికి ఫీజు రూ. 3.15 లక్షలు లోన్ గా ఇస్తుంది ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు. ఐసీఐసీఐలో […]

Share This Article